Home / Tag Archives: dân số

Tag Archives: dân số

Thống kê dân số Hungary năm 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/07/2017, dân số Hungary có 9,787,206 người. Dân số Hungary chiếm khoảng 0.13% tổng dân số thế giới. Dân số Hungary đứng hạng 91  trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hungary là 108 …

Read More »

Thống kê dân số Hàn Quốc (Korea) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Hàn Quốc (Korea) có 50,613,323 người. Dân số Hàn Quốc (Korea) chiếm khoảng 0.67% tổng dân số thế giới. Dân số Hàn Quốc (Korea) đứng hạng 27 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) 2017

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Nhật Bản (Japan) có 126,171,706 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.68% tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân …

Read More »

Thống kê dân số Nga (Russian) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Nga (Russian) có 143,404,481 người. Dân số Nga (Russian) chiếm khoảng 1.91% tổng dân số thế giới. Dân số Nga (Russian) đứng hạng 9 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Ấn Độ (india) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Ấn Độ (India) có 1,335,317,189người. Dân số Ấn Độ (India) chiếm khoảng 17.86% tổng dân số thế giới. Dân số Ấn Độ (India) đứng hạng 2 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) 2017

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Hoa Kỳ có 325,398,239 người. Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.34% tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Trung Quốc 2017

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Trung Quốc có 1,385,538,300 người. Dân số Trung Quốc chiếm khoảng 18.47% tổng dân số thế giới. Dân số Trung Quốc đứng hạng 1 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số thế giới năm 2017

Dan so the gioi 2017

Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 22/03/2017, thế giới hiện có 7,49 tỷ người. Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm: Bảng: Dân số thế giới qua các năm Năm Dân số Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm Tăng trưởng hàng năm …

Read More »

Thống kê dân số Việt Nam 2017

dan so viet nam

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 26/06/2017, dân số Việt Nam có 95,396,476 người. Biểu đồ: Dân số Việt Nam qua các năm Biểu đồ: Dự báo dân số Việt Nam   Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số thế giới. Dân số Việt Nam …

Read More »
Chat
1